Çift Sorunları
Çift Sorunları

Çift Sorunları

Çift Sorunları

Son 5 yılda boşanmalar ortalama %40 artmıştır. İyi ilişki, kaynaklarını iyi kullanan, beslenen, sorun çıktığında saptanan tarif edilen ekip olarak çözüm arayışı içinde olan ilişkidir.

Çiftler ne zaman ve neden geliyorlar?

    A – B – C – X Modeli

         A / Stres Yaşantısı

         B / Stresin nasıl algılandığı

         C / Bununla başa çıkma yolları

         X / Çiftin geliş noktası – Kriz

 Stresörün şiddeti ve niteliği ile başa çıkma çabaları arasındaki uyumsuzluk

A)Stresli yaşantı nedir?

 Stresli olay ani ve uzun süreli olabilir.

Ani; Hastalık, ölüm, sadakatsizlik, şiddet, ayrılık tehdidi vs.

Uzun süreli,

-İletişimsizlik

-Kalabalık aile ile ilgili sorunlar

-Cinsel sorunlar vs.

B)Stresli yaşam nasıl algılandığı

   -Kontrol edilebilir

    -Kişilik sorunu

    -Çözümlenebilir

    -Çözümsüz

    -İlişkiden kaynaklanan

    -Eşlerden birinden kaynaklanan

  1. C) Başa çıkma yolları

    Eşler ya ekip olarak kendi başlarına çözmeye çalışıyorlar ya da aile büyükleri, arkadaş vs. ile çözmeye çalışıyorlar.

 

  1. X) Çiftin geliş noktası

   Başa çıkma yolları ile sorun aşılamamıştır, çözülememiştir ya da sistem çökmüştür.

Çift her zaman yardım amacıyla mı geliyor, motivasyonları var mı?

  • Hasta eşini getirir.
  • Hekimi hakem, hakim yapma amacıyla gelirler.
  • İlaçla sihirli değnek arayışı
  • Telkin sonucu
  • Son çare olarak gelirler.

    Burada, sorun eşlerden birinden değil, aralarındaki ilişkiden kaynaklanan sorun gibi tanımlamak, ikisinden de kaynaklanabileceğini belirtmek gerekir.

    Sorun öncelikle, yetersiz iletişim ya da iletişim hatalarından, sorun çözme yöntemlerinin yetersizliğinden kaynaklandığı belirtilmelidir.

Bilişsel Yaklaşım

-Temel hedef, eşler arası uyumu artırmaktır.

-İlişkide etkileşimin esnekliğini artırmak.

-Sorun oluşturan belirtilerin ve bireysel patolojilerin azaltılması

-Eşlerdeki otomatik çarpıtılmış düşünce biçimlerini belirlemeyi ve değiştirmeyi öğretmek.

-İyi birliktelik

-İyi iletişim + Birlikte sorun çözme