Panik Bozukluk
Panik Bozukluk

Panik Bozukluk

Panik Bozukluk

Birdenbire başlayan, şiddetlenen çoğunlukla ciddi bir tehlike hissettiren, çok kötü şeyler olabileceğini düşündüren bazen kısa bazen de uzun süren sıkıntı ve korku oluşturan bir nöbettir.

    Panik atak tek başına bir hastalık değildir.

PANİK ATAK BELİRTİLERİ

Otonom sistem belirtileri: 

1.Kalp atımlarında hızlanma, çarpıntı

2.Terleme

3.Titreme

4.Ağız kuruması

Sindirim sistemi ve göğüs belirtileri: 

5.Nefes almakta zorlanma

6.Bulantı ve karında rahatsızlık

7.Göğüste ağrı ya da baskı

8.Boğulma hissi

Zihinle ilgili belirtiler:

9.Ölüm korkusu

10.Kontrolü yitirme, çıldırma, kendinden geçme korkusu

11.Sersemlik, baş dönmesi, bayılma hissi, dengesizlik

12.Derealizasyon (gerçeği değerlendirememe), depersonalizasyon (kendine yabancılaşma)

Genel belirtiler:

13.Sıcak ya da soğuk basması

14.Uyuşma, karıncalanma

PANİK BOZUKLUK

1.Yineleyen panik ataklar

2.Ataklarda en az birini en az bir ay süreyle aşağıdaki her hangi birisi izler.

a)Başka ataklarında olacağına ilişkin sürekli kaygı duyma hali

b)Atakların yol açabilecekleri ya da sonuçlarıyla ( kalp krizi geçirme, kontrolü kaybetme, çıldırma) sonuçlarıyla ilgili endişe duyma.

c)Ataklarla ilişkili olarak belirgin davranış değişikliği gösterme (kaçınmalar vs.).

AGORAFOBİ

        Bir panik atağının ya da panik benzeri şikâyetlerin ortaya çıkması halinde yardım alınamayacağı ya da kaçmanın güç olabileceği (ya da sıkıntı doğurabileceği) yerlerde ya da durumlarda bulunmaktan kaygı duyma ve kaçınmadır (tek başına evden ayrılma, kalabalık bir ortama girme sırada bekleme, tünele girme, arabayla geziye çıkma vs.) 

Agorofobi ve panik bozukluk sıklığı: Kadınlarda erkeklerden daha sıktır. Genel olarak tüm toplumda %10 sıklığında görülür.

Panik bozukluğun nedenleri:

1.Genetik yatkınlık

2.Kişilik özellikleri (bağımlı, çekingen kişilik özellikleri)

3.Çevre ve yaşam olayları

         PANİK BOZUKLUĞUN BİLİŞSEL MODELİ

 

Tetikleyici Uyaran

(İçsel ya da dışsal)

 

 

 

 

Tehdit algısı

 

 

Duyumların katastrofik olarak yorumlanması

 

 

 

Korku

 

 

Bedensel Duyumlar

 

 

 

PANİK BOZUKLUKTA BİLİŞSEL TERAPİ

1.Bilişsel terapinin panik bozuklukta etkili olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.

2.Bilinen bir yan etkisi yoktur.

3.Uygulama alanı geniştir (ilaçlar her hastada etkili olmayabilir)

4.İlaç tedavisi kesildikten sonra tekrarlanma oranı %90 civarındadır.