Yeme Bozuklukları
Yeme Bozuklukları

Yeme Bozuklukları

Yeme Bozuklukları

Tanım: Yeme bozukluları yeme davranışında süreklilik gösteren davranışları

-Ya da kilo kontrolü amaçlı davranışları içeren

-Fizik sağlık ve psikososyal işlevselliği belirgin biçimde bozulduğu

-Genetik, bünyesel, psikolojik ailesel nedenlere bağlı psikiyatrik bozukluklardır.

Yeme bozuklukları,

  • Anoreksiya Nervoza
  • Bulimiye Nervoza
  • Başka türlü adlandırılamayan yeme bozuklukları
  • Tıkanırcasına yeme bozuklukları
  • Gece yeme sendromu

Anoreksiya Nervoza 

  Genellikle ergenlik çağındaki kızlarda kendini şişman hissederek diyet yaparak aşırı zayıflama(standart ağırlığın %15’in altında veya vücut kitle indeksinin 17.5’in altında olması) ve kilo almaya karşı aşırı zihinsel uğraş durumu olup ilerleyen durumlarda amonore (adet görememe) ile seyreder.

Bulimiye Nervoza

  • Aşırı yemeye karşı dayanılmaz istek, beden ağırlığını kontrol etmek için yoğun uğraşı, aşırı zihinsel meşguliyet
  • Anoreksiya nervozadaki kadar kilo kaybı ve zayıflama yoktur.
  • Kendini zorlayarak kusma davranışı vardır.
  • Aşırı egzersizle zayıflama da bu hastalarda görülür.

Anoreksiya Nervoza ve Bulimiye Nervozanın temel özelliği görüntü, biçim, ağırlık ile aşırı ilgilenme ve endişedir.

-Anoreksiya sonucu aşırı zayıflıktır.

-Bulimiye hastanın diyet girişimleri tıkanırcasına yeme atakları ile kesintiye uğradığı için zayıflama olması gerekmez.

Bulimiye Nervozada Bilişsel Terapi uygulanır.

-Çoğu hasta ayakta tedavi edilir.

-İntihar riski, ileri derecede depresyon, ciddi elektrolit bozukluğu varsa hastaneye yatırılarak tedavi edilir. %5’de yatış gerekebilir.

-Bilişsel terapi 3-6 ayda, 10-20 seansta tedavi edilir.

Anoreksiya Nervoza

-Aşırı zayıflık varsa önce kilo onarımı için yataklı serviste takip edilir.

-Sonra uzun süreli psikoterapi uygulanır.

-Temel hedef, hastanın biçimi ve ağırlığına ilişkin düşüncelerini değiştirmektir.

-Anoreksiya Nervozada tedavi zor olmakla birlikte sağlıklı hasta hekim ve aile birlikteliğiyle ve tam bir takım ilişkisiyle başarılabilir.